Neurologopeda Wrocław

NEUROLOGOPEDIA – Jest to specjalność logopedii, która to według definicji jest nauką o kształtowaniu prawidłowej mowy, usuwaniu wad wymowy oraz nauczaniu mowy w przypadku jej braku lub utraty. Ponadto logopedia zajmuje się wywarciem wpływu na psychikę pacjenta w taki sposób, aby ten nie czuł dyskomfortu z tytułu wad mowy. Zapobiega ujemnemu wpływowi wad wymowy na kontakty interpersonalne. Pośród zadań logopedii wyróżnić można kształtowanie prawidłowej mowy w okresie szkolno – przedszkolnym, doskonalenie mowy, usuwanie wad mowy, nauczanie mowy, usuwanie zaburzeń głosu, zwalczanie trudności w czytaniu i pisaniu. Neurologopedia jest specjalnością logopedii. Zajmuje się ona diagnozą i terapią osób między innymi z afazją, alalią, dyzatrią i porażeniem mózgowym.

Czym zajmuje się neurologopedia?

W przypadku neurologopedii nigdy nie ma czasu do stracenia i najważniejsza jest szybka reakcja. Umówienie się na konsultację specjalisty w odpowiednim momencie może diametralnie zmienić proces terapeutyczny. Umiejętność poprawnego posługiwnia się aparatem mowy jest jedną z najważnieżniejszych.

Dlaczego warto zgłosić się do neurologopedy

Najczęstszymi powodami zgłoszeń Pacjentów do neurologopedy są wszelkie problemy związane z aparatem mowy (wrodzone). Ponadto powodem zgłoszenia się do specjalisty mogą  i zaburzenia mowy nabyte w związku zespołami pourazowymi układu nerwowego.

Szybka i dokładna diagnostyka jest najważniejszym czynnikiem w leczeniu chorób, dlatego jeżeli dolegają ci:

  • Zaburzenia rozwoju mowy (opóźnienia rozwoju mowy, afazja, dyzartria, zaburzenia komunikacyjne)
  • Zaburzenia mowy u dzieci z zespołami genetycznymi, zaburzeniami okołoporodowymi, z chorobami układu nerwowego, mózgowym porażeniem dziecięcym, z chorobą nowotworową; afazja ekspresyjna, dyzartria,
  • zaburzenia ssania, gryzienia i połykania u niemowląt i dzieci; wcześniactwo, zaburzenia rozwojowe, autyzm

To umów się na wizytę w celu ustalenia przyczyny dolegliwości oraz dalszych metod leczenia podczas wizyty, w trakcie której przeprowadzona zostanie konsultacja neurologopedyczna polegająca na szerokim wywiadzie oraz określeniu powodu wady i doborze dalszych metod terapeutycznych. Podczas trwania wizyty ustalona zostanie z Państwem strategia działania.

Kto może skorzystać z pomocy neurologopedy?

Poradnia neurologopedyczna to miejsce, z którego usług mogą korzystać zarówno dzieci, jak i osoby dorosłe, u których występują zaburzenia mowy. Neurologopedia zainteresować powinna opiekunów dzieci, które w wieku od 6. do 20. miesiąca życia nie wypowiedziały żadnego zrozumiałego wyrazu. Nie należy bagatelizować tego rodzaju objawów, ponieważ mogą świadczyć one o wrodzonych problemach z aparatem mowy. Z profilaktycznych konsultacji skorzystać mogą także rodzice wcześniaków, dzieci z ciąży o nieprawidłowym przebiegu lub z trudnościami okołoporodowymi. W przypadku dorosłych pacjentów na wizytę do neurologopedy powinny udać się osoby, które doznały urazu mózgu, udaru lub wylewu. Problemy z mową nabyte w wyniku doznanych urazów układu nerwowego powinno się leczyć jak najszybciej, żeby zapobiec ukształtowaniu nowych, nieprawidłowych nawyków.

Jak działa poradnia neurologopedyczna?

Dla osób, które interesuje profesjonalna poradnia neurologopedyczna, Wrocław stanowi dobrą lokalizację do wizyty w Prywatnym Centrum Medycznym MedicArt. Na jej podstawie możliwe jest przeprowadzenie rzetelnej diagnozy i dostosowanie skutecznej terapii zaburzeń mowy oraz języka. Pacjenci przechodzą specjalistyczne testy dostosowane do występujących u nich zaburzeń. Każda wizyta diagnostyczna obejmuje wywiad z pacjentem i jego rodziną, a także analizę dotychczasowej dokumentacji medycznej. Oprócz tego badany jest również aparat mowy pacjenta, funkcjonowanie jego mięśni twarzy, sposobu gryzienia, żucia, ssania, połykania oraz oddychania. Zależnie od wieku i stanu zdrowia pacjentów proszeni są oni między innymi o powtarzanie słów, czytanie, pisanie oraz nazywanie określonych przedmiotów. Ponieważ neurologopedia pozwala na reedukację mowy, specjalista przygotowuje indywidualny zestaw ćwiczeń o różnym poziomie trudności. Oprócz wykonywania zadań dotyczących ściśle funkcji mowy pacjenci uczą się również właściwego toru oddychania, pracy przepony i aktywowania odpowiednich mięśni. Zapraszamy do umówienia konsultacji.

Specjalista neurologopeda przyjmujący w centrum medycznym MedicArt:

Zakres usług:

  • Konsultacja neurologopedy
  • Konsultacja logopedyczna
  • Diagnoza logopedyczna
  • Terapia logopedyczna

Rejestracja telefoniczna – neurologopeda wrocław

71 729 48 87

Rejestracja internetowa – neurologopeda wrocław

Agnieszka Giedrojć – ZnanyLekarz.pl

 

Szybka diagnostyka jest niezwykle ważna, dlatego umów wizytę już dziś!

 

Znajdziesz nas również na Facebooku!link facebook

Masz pytania?

Rejestracja: 717294887

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego, mailowego lub poprzez formularz kontaktowy.

Formularz kontaktowy